Aishwarya Rai Address

 
Name Aishwarya Rai
Date of Birth : 1st Nov 1973
Address : Ram Lakhan Nivas, 
19th Road, Khar,
Mumbai 400 052
Phone Numbers :